Gezocht: exemplaren studentenblad De Schakel

Studentenblad De Schakel

Studentenblad De Schakel

Vanwege het samenstellen van een eeuwboek is het Rotterdamsch Studenten Gezelschap op zoek naar exemplaren van het studentenblad De Schakel. Ons eigen exemplaren zijn helaas door het bombardement op Rotterdam verloren gegaan.

De Schakel heeft één jaargang en is uitgeven in 1926 en 1927 door het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, de Delftsche studentenbond, de Bond van Leidsche Studenten en de Rotterdamsche Studentenbond. Verenigingen van de latere Nationale Nederlandse Studenten Federatie of Federatie van Unitates en Bonden. De redactie van het blad bestond uit:

  • Nico M. Th. Kellenbach
  • C. Kampman
  • J. van As
  • W.P. Kerkhof

Neemt u gerust contact met Werkgroep Eeuwboek op via [email protected] indien u informatie, tips of opmerkingen heeft.

Leave a Comment

Filed under oproepen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *