Gezocht: exemplaren studentenblad De Schakel

Studentenblad De Schakel

Studentenblad De Schakel

Vanwege het samenstellen van een eeuwboek is het Rotterdamsch Studenten Gezelschap op zoek naar exemplaren van het studentenblad De Schakel. Ons eigen exemplaren zijn helaas door het bombardement op Rotterdam verloren gegaan.

De Schakel heeft één jaargang en is uitgeven in 1926 en 1927 door het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, de Delftsche studentenbond, de Bond van Leidsche Studenten en de Rotterdamsche Studentenbond. Verenigingen van de latere Nationale Nederlandse Studenten Federatie of Federatie van Unitates en Bonden. De redactie van het blad bestond uit:

  • Nico M. Th. Kellenbach
  • C. Kampman
  • J. van As
  • W.P. Kerkhof

Neemt u gerust contact met Werkgroep Eeuwboek op via [email protected] indien u informatie, tips of opmerkingen heeft.

Leave a Comment

Filed under oproepen

Oproep: informatie over Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap (RSG)

Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap gaat haar 20ste lustrum tegemoet. De vereniging is opgericht in 1921 en bevindt zich op het moment in een monumentaal pand aan het Haringvliet (Asker V) in het centrum van Rotterdam. Al vele jaren biedt het RSG studenten, jong en oud, een prachtige studententijd en plek om vrienden voor het leven te maken. Het honderdjarige bestaan kunnen wij dan ook niet aan ons voorbij laten gaan zonder terug te kijken. Voor de gelegenheid is een commissie aangesteld die zich bezighoudt met het documenteren, archiveren en bundelen van allerhande stukken die ons meer vertellen over de geschiedenis van het RSG. Doel is om een eeuwboek te vervaardigen voor alle leden, reünisten en oud-leden.

Mocht u beschikken over informatie over het Rotterdamsch Studenten Gezelschap tussen 1921 en 2000, dan zouden wij het ontzettend op prijs stellen als u ons hierover bericht! Of het nu persoonlijke ervaringen, schriftelijke of digitale stukken zijn: wij zijn er naar op zoek! Uw bijdrage aan ons archief en eeuwboek wordt ontzettend gewaardeerd.

Neemt u gerust contact met Werkgroep Eeuwboek op via [email protected] indien u informatie, tips of opmerkingen heeft.

NB: In het verleden werd geregeld naar het Rotterdamsch Studenten Gezelschap verwezen alszijnde Rotterdamsch Spoorstudenten Gezelschap, Rotterdamsch Technisch Studenten Gezelschap of Collegium Roterodamense Studiosorum Universitatis Lugduni Batavorum

Leave a Comment

Filed under oproepen